EMCDAA

На 12 и 13 ноември 2012 г. в Лисабон, Португалия, се проведе  Годишна експертна среща по индикатора  „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред  употребяващите наркотични вещества“. На нея взеха участие представители на повечето европейски страни, включително и експерти на страните извън Европейската общност, като Хърватия, Албания и други. България бе представена от двама експерти от Националeн фокусен център за наркотици и наркомании – Соня Чипева и Георги Шопов.

В първата сесия на срещата бе направен преглед на развитието на индикатора през последната година. Във втората сесия бяха представени данни от различни държави, като вниманието бе насочено към информацията за смъртните случаи, предизвикани от употребата на кокаин. 

По време на втория ден от семинара бяха формирани две паралелни работни групи. Соня Чипева взе участие в сесията за обсъждането на актуални въпроси за смъртните случаи, следствие употребата на нови психоактивни вещества, а Георги Шопов –  в тази по представяне на данни от центровете за спешна медицинска помощ във връзка със смъртните случаи следствие употребата на нови психоактивни вещества. Срещата бе закрита с презентация на Соня Чипева на тема: „Кохортните изследвания в България“.