НФЦ

На срещата беше направен обзор на ситуацията с новите психоактивни вещества в Европа и България за 2009 г. с анализ на тенденциите за посочения период. Членовете на групата бяха запознати и с извършените дейности по Системата на национално равнище.

Информация беше поднесена както за актуалната ситуация в работата  на Системата така и за появата и развитието на нови тенденции при появяващите се дизайнерски наркотици.

На срещата бяха обсъдени и различни идеи за процедури относно поставянто на новите психоактивни вещества под контрол.