НФЦ

Уважаеми посетители на нашия сайт, през 2012 г. използвахме нашата анкета, за да попитаме „Какво ви е отношението към предложението за забрана на тютюнопушенето на някои обществени места на открито (например детски площадки, стадиони, спирки на обществения транспорт и т.н.)?”.

Интересът ни беше продиктуван от дискусията в обществото ни на тази тема. Общо 168 лица отгонориха на нашата анкета. Малко повече от половината (50.3 %, 84 гласа) от участвалите напълно подкрепиха предложението за забрана на тютюнопушенето. Всеки седми (14.4 %, 24 гласа) го подкрепипа само за някои от тези места. Изцяло против предложението се обявиха малко под една трета (31.1 %, 52 гласа) от отговорилите. Останалите 4.2 % (7 гласа) споделиха, че не могат да преценят дали подкрепят или не пушенето. В обобщение – повечето от нашите респонденти подкрепят забраната и на някои обществени места на открито.

Ще припомним, че междувременно с решение на Народното събрание от 1 юни 2012 г. се въведе пълна забрана за тютюнопушене на закрито във всички обществени места (в това число работни места и офиси), както и на стадиони и детски площадки. Това решиха депутатите, като приеха окончателно част от промените в Закона за здравето.

Депутатите решиха също да ограничат тютюнопушенето на  летни кина и открити амфитеатри по време на спортни и културни прояви. Последното ограничение бе сред най-оспорваните и беше отхвърлено на последното заседание на Kомисията по здравеопазване. Отпадна вариантът паленето на цигари да бъде ограничено и на спирките на обществения транспорт.

Благодарим Ви за сътрудничеството! Надяваме се, че ще продължите да отговаряте на въпросите от нашата анкета.