На 20.10.2010 г. Съветът на Европейския съюз излезе с решение за поставянето на психоактивното вещество Мефедрон под контрол в цялата Европейска общност. По силата на това решение всяка страна-членка на ЕС трябва да предприеме необходимите стъпки в съответствие с националното си законодателство за включването на веществото в списъците на забранените вещества.

В България вече тече подобна национална процедура по включването на Мефедрон в списъка на забранените вещества към Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

Мефедронът е синтетичен катинон, който предизвиква ефект, подобен на кокаина и екстази. Именно по тази причина е рекламиран като легален заместител на тези вещества от он-лайн търговци. Веществото притежава характеристики, които подтикват към злоупотреба и създават зависимост.