НФЦ

Вече е достъпен нов сайт, описващ дейността на Националния фокусен център по Системата за ранно предупреждение, свързана с мониторинг на появяващи се нови видове психоактивни вещества.

Сайтът предоставя цялостен поглед върху същността на Системата като инструмент за информационен обмен, свързан с изграждането на механизъм за бърз обмен на информация относно производството, разпространението, употребата и рисковете, свързани с появяващи се нови видове психоактивни вещества и нови начини на употреба. Включено е и описание на начина на функциониране на Системата, на нейната координация и управление, които се осъществяват на партньорска основа от Европол и Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании с ключови участници Националните фокусни центрове на страните членки на ЕС, Националните представителства на Европол, Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейската агенция по лекарствата.

Сайтът проследява и историческото развитие на Системата с нейното начало през 1997, когато се подписва Споразумението за съвместни действия между страните от Европейския съюз, засягащо информационния обмен, оценката на риска и поставянето под контрол на появаващите се тогава нови синтетични наркотици.

Важна част от информацията в сайта е организацията на Системата за ранно предупреждение в България, която започна да функционира през 2006 г. с партньорството на ключови национални институции и организации.

В рубриката “Новини” са ключени актуалните събития, свързани с дейността на Системата в страната, а форума предоставя възможност за свободно изразяване на мнения и идеи.   

Сайтът е достъпен на следния адрес: http://www.ews-nfp.bg/