UNODC

Новият световен доклад за наркотиците, публикуван на 26 юни (Международен ден за борба с злоупотребата с наркотици и нелегалния наркотрафик) от Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) вече е факт. Подобрените изследователски методики и по-точни данни разкриват, че неблагоприятните последици за здравето от употребата на наркотици са по-тежки и широко разпространени, отколкото се смяташе преди. В световен мащаб около 35 милиона души страдат от заболявания, свързани с употреба на наркотици и се нуждаят от услуги за лечение.

Основните акценти в новият доклад са следните:

 • През 2017 г. около 271 милиона души, или 5,5% от световното население на възраст между 15 и 64 години, са употребявали наркотици поне веднъж през предходната година.
 • Около 53 млн. души по света са използвали опиоиди през предходната година, 56% повече от предишната година.  От тях около 29 милиона са използвали опиати като хероин и опиум – 50% повече отколкото през предходната година.
 • По-високите измерени стойности за 2017 г. са резултат от подобрените изследователски методики и нови проучвания, проведени в две силно населени страни, а именно Индия и Нигерия.
 • Опиоидите продължават да причиняват най-много вреди. Употребата им е довела до две трети от смъртните случаи, свързани с наркотици. Хората, които си инжектират наркотици – около 11 милиона през 2017 г. са сред най-застрашените. Повече от половината от тях живеят с хепатит С, а приблизително един от всеки 8 живее с ХИВ.
 • Според доклада „Глобална тежест на заболяванията“ за 2017 г. в световен мащаб са настъпили 585 000 смъртни случая. Около половината от смъртните случаи се дължат на нелекуван хепатит С.
 • За хората с наркопроблем, наличието и достъпът до услуги за лечение остават ограничени на световно равнище, тъй като само един на всеки седем души има достъп до лечение всяка година.
 • Вещества като хероин и кокаин, все по-често се комбинират с нови психоактивни вещества (НПВ). Наблюдава се увеличение на немедицинската употреба на лекарства, отпускани с рецепта. Лекарствата, отпускани с рецепта, заемат важно място в моделите за употреба на наркотици на употребяващите опиоиди и стимуланти като кокаин и амфетамини.
 • През последните години са синтезирани стотици НПВ. Синтетичните опиоиди, най-вече аналози на фентанил, са станали втората най-важна група вещества, след стимулантите, по отношение на НПВ, докладвани за първи път.
 • Площта на отглеждане на опиев мак е достигнала рекордни мащаби през 2017 г.
 • Отглеждането производството на кокаин е достигнало рекордно високи нива през 2017 г. В Северна Америка, Западна и Централна Европа, Океания и някои южноамерикански страни вече има признаци за увеличаване на употребата на кокаин. В някои части на Азия и Западна Африка се съобщава за увеличение на произведените количества кокаин, което предполага, че употребата на кокаин може потенциално да се увеличи, особено сред заможните, градски жители в подрегиони, където преди това е била сравнително ниска.
 • Немедицинската употреба на лекарства, отпускани по лекарско предписание, се превръща в основна заплаха, особено във връзка фармацевтичните опиоиди. Трамадол (опиоидно болкоуспокояващо средство) е широко разпространен за немедицинска употреба в Африка. Той се превръща в основна заплаха в Западна и Централна Африка и в Северна Африка, откъдето част от него се прехвърля в страни от Близкия и Средния Изток. В Северна Америка немедицинската употреба на фармацевтични опиоиди продължава да нараства с огромно увеличение на броя смъртни случаи на свръхдоза, дължаща на употребата на синтетични опиоиди (най-вече незаконно произведени фентанили).
 • Употребата на метамфетамин предизвиква нарастващи проблеми. Количествата метамфетамин, иззети в Източна и Югоизточна Азия, са нараснали с повече от осем пъти между 2007 и 2017 г. до 82 тона (45% от глобалните изземвания). Предварителните данни за 2018 г. предполагат допълнително рязко покачване до около 116 тона. Повечето страни в Югоизточна Азия отчитат метамфетамина като основен вещество, за което употребяващите търсят лечение. Немедицинската употреба на фармацевтични стимуланти става все по-разпространена в Северна Америка, където значителен брой хора употребяват метамфетамин.

Всички части на доклада може да намерите тук.