UNODC

Както всяка година в навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни) Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) публикува Световния доклад за наркотиците. През тази година докладът се състои от 6 отделни части:

 1. Общ преглед
 2. Употреба на наркотици и здравни последици
 3. Предлагане на наркотици
 4. Развиващи се тенденции и нови предизвикателства
 5. Социално-икономически характеристики и заболявания свързани с употреба на наркотици
 6. Други направления в политиката

Докладът предоставя богата информация и анализ в подкрепа на международната общност при прилагането на оперативни препоръки по редица ангажименти, поети от страните-членки на Комисията по наркотичните вещества, включително препоръките, съдържащи се в крайния документ на специалната сесия на Общото събрание по световния проблем с наркотиците, проведена през 2016 г.

Някои основни акценти:

 • През 2018 г. около 269 милиона души, или 5,3% от световното население на възраст между 15 и 64 години, са употребявали наркотици поне веднъж през годината. За сравнение, през 2009 г. 210 милиона души (или 4,9% от световното население) са имали такава употреба.
 • Канабисът продължава да е най-използваното наркотично вещество – 192 милиона души са го употребявали през 2018 г., 58 милиона са употребявали опиоиди, 27 милиона – амфетамини и предписани стимуланти, 21 милиона – екстази и 19 милиона – кокаин.
 • Опиоидите предизвикват най-тежки здравни последици. 66% от 167 000 смъртни случая, предизвикани от заболявания, свързани с употреба на наркотици се дължат на злоупотреба с опиоиди, както и 50% от 42 милиона години, загубени поради преждевременна смърт от употреба на наркотици.
 • Повече от 11 милиона души инжектират наркотици, като 1,4 милиона от тях са носители на ХИВ, 5,5 милиона са носители на Хепатит С, а при 1,2 милиона са налице и двете вирусни заболявания.
 • Немедицинска употреба на синтетични опиоиди предизвиква криза в общественото здравеопазване по света. В Западна, Централна и Северна Африка опиоидната криза е свързана най-вече от злоупотребата с трамадол, докато в Северна Америка – с фентанили.
 • Около 35,6 милиона души страдат от заболявания, свързани с употребата на наркотици. Бедността, ограниченията в образованието и социалната маргинализация могат да увеличат риска от заболявания, свързани с употребата на наркотици и да изострят последствията.
 • Лекарствата за облекчаване на болката са неравномерно разпределени в регионите по света. Повече от 90% от всички фармацевтични опиоиди, налични за медицинска консумация през 2018 г. са били налични в страни с високи доходи.
 • В световен мащаб употребата на наркотици е по-широко разпространена в развитите страни, отколкото в развиващите се страни. Наркотици като кокаин са още по-силно свързани с по-богатите части на света.
 • Употребата на наркотици е по-голяма в градските, отколкото в селските райони, както в развитите, така и в развиващите се страни. Масовото придвижване на хора от провинцията към градовете (повече от половината от населението на света сега живее в градски райони, в сравнение с 34% през 1960 г. ) отчасти обяснява общото увеличение на употребата на наркотици.
 • Пазарите на наркотици стават все по-сложни. Към веществата на растителна основа като канабис, кокаин и хероин се присъединяват още стотици синтетични наркотици, много от които не са под международен контрол. Наблюдава се и бърз ръст на немедицинската употреба на фармацевтични лекарства.
 • Ефектът от пандемията от COVID-19 върху пазарите на наркотици е неизвестен и трудно предвидим. Някои производители могат да бъдат принудени да търсят нови начини за производство на наркотици, тъй като ограниченията на движението затрудняват достъпа до прекурсори и основни химикали.
 • В дългосрочен план икономическият спад и свързаните с това ограничения могат да повлияят на пазарите на наркотици. Нарастващата безработица и липсата на възможности ще направят по-голяма вероятността бедните и хората в неравностойно положение да участват във вредни модели на употреба на наркотици, да страдат от заболявания, свързани с употребата на наркотици и да се обърнат към незаконни дейности, свързани с пазара на наркотици – производство или транспорт.

нагоре