World Drug Report

В навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни), който тази година мина под надслова „Споделяй информация за наркотиците, спаси живот“, Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) публикува Световния доклад за наркотиците 2021 г. През тази година докладът се състои от 5 отделни части:

1. Общ преглед
2. Търсене и предлагане на наркотици
3. Тенденции на пазарите на наркотици: канабис и опиоиди
4. Тенденции на пазарите на наркотици: кокаин и амфетаминов тип стимуланти
5. COVID-19 и наркотици: влияние и перспектива

Според доклада ефектите от пандемията от COVID-19 увеличават рисковете от употреба и разпространение на наркотици, като младите хора подценяват опасностите от употреба на канабис.

Около 275 милиона души (или 5,5% от населението на възраст 15-64 г.) са употребявали наркотици по света поне веднъж през последната година, а 36,3 милиона души (или 13,3% от употребяващите наркотици) са страдали от заболявания заради употреба на наркотици.

През последните 24 години силата на въздействие на канабиса се е увеличило четири пъти в някои части на света, въпреки че процентът на младите хора, които възприемат веществото като вредно, е спаднал с 40%, въпреки доказателствата, че употребата на канабис е свързана с различни здравословни и други вреди, особено сред редовните и с дълъг период на употреба потребители.

Процентното съдържание на Δ9-THC (основният психоактивен компонент в канабиса) се е увеличил от около 6% до над 11% в Европа между 2002 – 2019 г. и около 4% до 16% в Съединените щати между 1995 – 2019 г., докато процентът на подрастващите, които възприемат канабиса като вреден, намалява с 40% в САЩ и с 25% в Европа.

Освен това повечето страни съобщават за увеличаване на употребата на канабис по време на пандемията. В проучвания на здравни специалисти в 77 държави 42% твърдят, че употребата на канабис се е увеличила. През същия период се наблюдава и нарастване на немедицинската употреба на фармацевтични лекарства.


Употребата на наркотици се увеличава, но е и по-достъпно научно обоснованото лечение

В периода 2010 – 2019 г. броят на употребяващите наркотици, се е увеличил с 22%, отчасти и благодарение на глобалния прираст на населението. Само въз основа на демографските промени, настоящите прогнози предполагат 11% нарастване на броя на хората, които ще употребяват наркотици в световен мащаб до 2030 г. и значително увеличение от 40% в Африка, поради бързо нарастващото й младо население.

В световен мащаб се изчислява, че над 11 милиона души инжектират наркотици, половината от които са носители на хепатит С. Опиоидите продължават да причиняват в най-голяма степен заболявания във връзка с употребата на наркотици.

Двата фармацевтични опиоида метадон и бупренорфин, които най-често се използват за лечение на употребяващите опиоиди, стават все по-достъпни през последните две десетилетия. Количеството от тях използвано за медицински нужди се е увеличило шест пъти в периода 1999 – 2019 г. (от 557 милиона до 3 317 милиона дневни дози), което показва, че научно обоснованото фармакологично лечение е по-достъпно сега, отколкото в миналото.


Тъмната мрежа (или Dark web)

Пазарите на наркотици в тъмната мрежа се появиха само преди десетилетие, но основните от тях сега носят поне 315 милиона щатски долара от продажби на година. Въпреки че те са само част от общите продажби на наркотици, при тях се отчита четирикратно увеличение в периода от 2011 г. до средата на 2017 г. и от средата на 2017 г. до 2020 г.

Бързите технологични иновации, съчетани с гъвкавостта и адаптивността на тези, които използват нови платформи за продажба на наркотици и други вещества, вероятно ще доведат до глобализиран пазар, при който всички наркотици ще бъдат по-налични и достъпни навсякъде. Това от своя страна може да предизвика ускорени промени в моделите на употреба на наркотици и да доведе до последици за общественото здраве.


Пазарът на наркотици се възстановява и променя

Докладът показва, че пазарите на наркотици бързо са възобновили дейността си след първоначалното прекъсване в началото на пандемията, като са се задействали или ускорили някои съществуващи динамики на трафика на световния пазар на наркотици: наличие на все по-големи пратки с незаконни наркотици; увеличаване на честотата на сухопътни и водни пътища, използвани за трафик; по-широко използване на частни самолети с цел наркотрафик и нарастване на използването на безконтактни методи за доставка на наркотици за крайни потребители.

Устойчивостта на наркопазарите по време на пандемията отново показва способността на трафикантите да се адаптират бързо към променената среда и обстоятелства. Веригите за доставка на кокаин в Европа се диверсифицират, тласкат цените надолу и повишават качеството и по този начин заплашват Европа с по-нататъшно разширяване на пазара на кокаин. Това вероятно ще разшири потенциалната вреда, причинена от наркотиците в региона.

Броят на новите психоактивни вещества (НПВ), появяващи се за първи път на световния пазар, е спаднал от 163 през 2013 г. на 71 през 2019 г. Това отразява тенденциите в Северна Америка, Европа и Азия. Констатациите показват, че националните и международните системи за контрол са успели да ограничат разпространението на НПВ в страните с високи доходи, където новите вещества се появиха за първо преди десетилетие.


Рискове свързани с наркотиците, ново развитие, стимулирано от пандемията

COVID-19 предизвика иновации и адаптация в услугите за превенция и лечение на наркотици чрез по-гъвкави модели на предоставяне на услуги. Много страни са въвели или разширили телемедицината като услуга поради пандемията, което за употребяващите наркотици означава, че здравните работници вече могат да предлагат консултации или първоначални оценки по телефона и да използват електронни системи за предписване на контролирани вещества.

Въпреки, че въздействието на COVID-19 върху ситуацията с наркотиците все още не е напълно известно, анализът предполага, че пандемията е довела до нарастващи икономически затруднения, които вероятно ще направят незаконното отглеждане на наркотици, по-привлекателно за някои местни общности. Социалното въздействие на пандемията, стимулиращо нарастването на неравенството и бедността, както и проблеми с психичното здраве, особено сред вече уязвимите групи от населението, представляват фактори, които могат да тласнат повече хора към употреба на наркотици.

Източник: Прес съобщение на UNODC за Световен доклад за наркотиците 2021 г.