UNODC

Всяка година в навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни), който през 2022 г. мина под надслова „Грижи при кризи“, Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) публикува Световния доклад за наркотиците. През 2022 г. докладът прави глобален преглед на търсенето и предлагането на опиати, кокаин, канабис, стимуланти от амфетаминов тип и нови психоактивни вещества (NPS), както и тяхното въздействие върху здравето. Състои се от 5 отделни части:

1. Последици от политиката
2. Търсене и предлагане на наркотици
3. Тенденции на пазарите на наркотици: канабис и опиоиди
4. Тенденции на пазарите на наркотици: кокаин, амфетаминов тип стимуланти и нови психоактивни вещества
5. Наркотици и околната среда

Докладът отчита че легализирането на канабиса в части по света е ускорило ежедневната употреба на веществото и свързаните с това въздействия върху общественото здраве. Също така се описват рекордните увеличения в производството на кокаин, разширяването на синтетичните наркотици към нови пазари и продължаващите пропуски в наличността на лечение във връзка с употреба на наркотици, особено за жени.

Според доклада около 284 милиона души на възраст 15-64 години са употребявали поне веднъж някога през живота си наркотици по целия свят през 2020 г., което е увеличение с 26% спрямо предходното десетилетие. Младите хора употребяват повече наркотици, като нивата на употреба днес в много страни са по-високи, отколкото при предишното поколение. В Африка и Латинска Америка хората под 35 години представляват по-голямата част от хората, лекувани във връзка с употреба на наркотици.

В световен мащаб докладът отчита, че 11,2 милиона души по света са употребявали инжекционно наркотици. Около половината от тях живеят с хепатит С, 1,4 милиона живеят с ХИВ, а 1,2 милиона живеят и с двете.

В отговор на тези констатации изпълнителният директор на UNODC Гада Уали заяви: „Данните за производството и конфискациите на много незаконни наркотици показват рекордни нива, дори когато глобалните извънредни ситуации задълбочават уязвимостта. В същото време погрешните схващания относно мащаба на проблема и свързаните с него вреди лишават хората от грижи и лечение и подтикват младите хора към вредно поведение. Трябва да отделим необходимите ресурси и внимание за справяне с всеки аспект на световния проблем с наркотиците, включително предоставянето на базирани на доказателства грижи за всички, които се нуждаят от тях, и трябва да подобрим базата от знания за това как незаконните наркотици са свързани с други неотложни предизвикателства, като конфликти и влошаване на околната среда.“

Докладът допълнително подчертава значението на насърчаването на международната общност, правителствата, гражданското общество и всички заинтересовани страни да предприемат спешни действия за защита на хората, включително чрез засилване на превенцията и лечението на употребата на наркотици и чрез справяне с незаконните доставки на наркотици.

Ранни индикации и ефекти от легализацията на канабиса

Изглежда, че легализирането на канабиса в Северна Америка е увеличило ежедневната употреба на канабис, особено на мощните продукти от канабис и най-вече сред младите хора. Във връзка с тази употреба се съобщава за увеличаване на хората с психични разстройства, на самоубийствата и хоспитализациите. Легализацията също така е увеличила данъчните приходи и като цяло е намалила дела на арестите за притежание на канабис.

Продължава ръста в производството и трафика на наркотици

Производството на кокаин е било рекордно високо през 2020 г. (1982 тона), с 11% повече в сравнение 2019 г. Конфискациите на кокаин също са се увеличили до рекордните 1424 тона през 2020 г., въпреки пандемията от Covid-19. Близо 90% от кокаина, конфискуван в световен мащаб през 2021 г., е трафикиран в контейнери и/или по море. Данните за конфискациите показват, че трафикът на кокаин се разширява и в други региони извън основните пазари на Северна Америка и Европа, с повишени нива на трафик към Африка и Азия.

Трафикът на метамфетамини продължава да се разширява географски, като 117 държави съобщават за конфискации на метамфетамин през 2016–2020 г. спрямо 84 през 2006–2010 г. Междувременно иззетите количества метамфетамин са нараснали пет пъти между 2010 и 2020 г.

Производството на опиум в световен мащаб е нараснало със 7% между 2020 г. и 2021 г. до 7 930 тона – предимно поради увеличаване на производството в Афганистан. Въпреки това глобалната площ за отглеждане на опиумен мак е намаляла с 16% до 246 800 хектара през същия период.

Основни тенденции за наркотиците по региони

В много страни от Африка, Южна и Централна Америка най-голямата част от хората, лекувани във връзка с употребата на наркотици, са на лечение предимно за употреба на канабис. В Източна, Югоизточна Европа и в Централна Азия хората най-често се лекуват във връзка с употреба на опиоиди.

В САЩ и Канада смъртните случаи от предозиране вследствие предимно на епидемията от немедицинска употреба на фентанил, продължават да се увеличават. Предварителните оценки в САЩ сочат над 107 000 смъртни случая от свръхдоза наркотици през 2021 г., спрямо близо 92 000 през 2020 г.

Конфискациите на метамфетамин продължават да нарастват на двата най-големи пазара на метамфетамин – със 7% в Северна Америка и с 30% в Югоизточна Азия спрямо предходната година, рекордно високи нива и в двата региона. Подобно нещо се наблюдава и в Югозападна Азия, където конфискациите на амфетамин през 2020 г. са се увеличавали с 50 процента спрямо 2019 г.

Продължава да се отчита голямо неравенство в наличността на фармацевтични опиоиди за медицинска консумация. През 2020 г. на 1 милион жители в Северна Америка се падат 7500 повече дози контролирани болкоуспокояващи, отколкото на същия брой жители в Западна и Централна Африка.

Конфликтните зони – магнит за производството на синтетични наркотици

Тазгодишният доклад подчертава, че икономиките свързани с производството и разпространението на незаконни наркотици могат да процъфтяват в ситуации на конфликт и когато върховенството на закона е слабо, което от своя страна може да удължи или подклажда конфликта.

Информация от Близкия изток и Югоизточна Азия предполага, че конфликтните ситуации могат да действат като магнит за производството на синтетични наркотици и те да се произвеждат навсякъде. Този ефект вероятно се увеличава, когато зоната на конфликт е близо до големи потребителски пазари.

В исторически план наркотиците са се използвали за финансиране на конфликти и генериране на доходи. Световният доклад за наркотиците за 2022 г. разкрива, че конфликтите могат също да нарушат и да променят маршрутите за трафик на наркотици, както се случи на Балканите и напоследък в Украйна.

Нарастващи възможности за производство на амфетамини в Украйна, ако конфликтът продължи

Отбелязва се значително увеличение на броя на докладваните тайни лаборатории в Украйна, с рязко нарастване на броя на демонтираните лаборатории – от 17 през 2019 г. до 79 през 2020 г. 67 от тези лаборатории са произвеждали амфетамини, спрямо пет през 2019 г. – най-големият брой демонтирани лаборатории, отчетени за една страна през 2020 г.

Въздействие на пазарите на наркотици върху околната среда

Според Световния доклад за наркотиците за 2022 г. пазарите на незаконни наркотици могат да имат местно, общностно или индивидуално въздействие върху околната среда. Основните констатации включват, че въглеродният отпечатък на канабиса на закрито е средно между 16 и 100 пъти повече от канабиса на открито и че отпечатъкът на 1 килограм кокаин е 30 пъти по-голям от този на какаовите зърна.

Други въздействия върху околната среда включват значително обезлесяване, свързано с незаконно отглеждане на кока, отпадъци, генерирани по време на производството на синтетични наркотици, които могат да бъдат 5-30 пъти по-големи от обема на крайния продукт, и изхвърляне на отпадъци, които могат да засегнат пряко почвата, водата и въздуха и косвено организми, животни и хранителната верига.

Продължаващи различия по полов признак по отношение на употребата на наркотици и предоставянето на лечение във връзка с употреба на наркотици

Жените остават в малцинство сред употребяващите наркотици в световен мащаб, но са склонни да увеличават степента на употреба на наркотици и да прогресират до заболявания, свързани с употребата на наркотици по-бързо от мъжете. Жените сега представляват приблизително 45-49% от употребяващите амфетамини и немедицински фармацевтични стимуланти, фармацевтични опиоиди, успокоителни и транквиланти.

Разликата в лечението по полов признак остава голяма в световен мащаб. Въпреки че жените представляват почти всеки двама употребяващи амфетамини, само една от пет жени са лекувани за заболявания, свързани с употребата на амфетамини.

Световният доклад за наркотиците за 2022 г. откроява широката гама от роли, изпълнявани от жените в световната кокаинова икономика, включително отглеждане на кока, транспортиране на малки количества наркотици, продажба на употребяващи и контрабанда в затворите.

Източник: Прес съобщение на UNODC за Световен доклад за наркотиците 2022 г.