Всяка година в навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни), който през 2023 г. мина под надслова „Хората на първо място: спиране на стигмата и дискриминацията, засилване на превенцията“, Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) публикува Световния доклад за наркотиците. 

За първи път от създаването си, тази година докладът се състои от два продукта: уеб базиран елемент и набор от издания. Най-новите глобални, регионални и подрегионални оценки и тенденции в търсенето и предлагането на наркотици са представени в удобен за потребителя интерактивен онлайн сегмент.

  1. Специални точки, представляващи интерес. Ключови изводи и последици за политиката.
  2. Резюме, базирано на анализ на ключовите констатации.
  3. Анализ на ключови развития и нововъзникващи проблеми и тенденции.
  4. Онлайн сегмент.

Акцент в тазгодишният доклад е предупреждението за наближаващи кризи, поради продължаващото разширяване на пазарите на наркотици. Други важни изводи в доклада са:

  • Новите оценки за хората, които си инжектират наркотици, са по-високи от предишните, тъй като услугите за лечение и други интервенции са недостатъчни, включително за рекорден брой разселени хора поради хуманитарни кризи.
  • „Евтината и лесна“ синтетика променя пазарите на наркотици и носи смъртоносни резултати.
  • Трафикът на наркотици ускорява унищожаването на околната среда и развиването на престъпността в Амазонския басейн.
  • Необходимо е по-голямо наблюдение на въздействието върху общественото здраве на фона на бързите регулаторни промени и клиничните изпитвания с психеделици (т.нар. „еуфористични“ наркотици).

Според докладът на UNODC продължаващото рекордно предлагане на незаконни наркотици и все по-бързо приспособяващите се към новите условия мрежи за трафик усложняват пресичането на глобални кризи и предизвикват здравните услуги и реакциите на правоприлагащите органи.

Според новите данни глобалната оценка на хората, които си инжектират наркотици през 2021 г., е 13,2 милиона, с 18 процента повече от предишните оценки. В световен мащаб над 296 милиона души са употребявали наркотици през 2021 г., което е увеличение от 23 процента спрямо предходното десетилетие. Заедно с това броят на хората, които страдат от разстройства, свързани с употребата на наркотици, се е повишил до 39,5 милиона, което е 45% увеличение в сравнение с преди 10 години.

Докладът съдържа специална глава за трафика на наркотици и престъпленията, които засягат околната среда в басейна на Амазонка, както и раздели за клинични изпитвания, включващи психеделици и медицинска употреба на канабис; употреба на наркотици при хуманитарни кризи и конфликти; иновации в лечението на наркотици и други услуги.

Подчертава се значението на социалните и икономическите неравенства, които движат (и се движат от) предизвикателствата, свързани с наркотиците; унищожаването на околната среда и нарушенията на човешките права, причинени от незаконните наркоикономики; нарастващото доминиране на синтетичните наркотици.

Търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици, остава до голяма степен незадоволено. Само един на всеки пет души, страдащи от разстройства, свързани с наркотиците, е бил на лечение за употреба на наркотици през 2021 г., като различията в достъпа до лечение в различните региони се увеличават.

Младежите са най-уязвими по отношение на употребата на наркотици, като в няколко района са по-сериозно засегнати от заболявания, свързани с употребата на вещества. В Африка 70 процента от хората на лечение са на възраст под 35 години.

Общественото здраве, превенцията и достъпът до услуги за лечение трябва да бъдат приоритет в световен мащаб. Но заедно с това се подчертава необходимостта от реакции на правоприлагащите органи, за да бъдат в крак с гъвкавите престъпни бизнес модели и разпространението на евтини синтетични наркотици, които лесно се предлагат на пазара.

В отговор на констатациите в доклада, изпълнителният директор на UNODC Ghada Waly отбелязва: „Свидетели сме на непрекъснато нарастване на броя на хората, страдащи от разстройства, свързани с употребата на наркотици, в световен мащаб, докато лечението не успява да достигне до всички, които се нуждаят от него. Междувременно трябва да засилим отговора срещу групите за трафик на наркотици, които се възползват от конфликти и глобални кризи, за да разширят отглеждането и производството на незаконни наркотици, особено на синтетични наркотици, подхранвайки незаконните пазари и причинявайки по-големи вреди на хората и общностите“.

Различия и неравенства, свързани с проблема с наркотиците

Според доклада правото на здраве не е предоставено на много хора, които употребяват наркотици.

Продължават големите неравенства в достъпа и наличността на контролирани лекарства за медицинска употреба, особено за управление на болката. Несъответствието е особено разпространено между глобалния Север и Юг и в градските и селските райони, което кара някои хора да усещат отрицателното въздействие на наркотиците повече от други. Около 86 процента от световното население живее в страни с твърде малък достъп до фармацевтични опиоиди (както се контролира от Единната конвенция от 1961 г.) – главно страни с ниски и средни доходи.

Някои бедни и уязвими групи от населението, като тези в триграничната зона между Бразилия, Колумбия и Перу, са в капан в селските райони с високо разпространение на престъпления, свързани с наркотици. Техните отдалечени местоположения правят изключително трудно за тях да се възползват от лечебни услуги, ресурси или от върховенството на закона.

Незаконните наркоикономики ускоряват конфликтите, нарушенията на човешките права и унищожаването на околната среда

Наркоикономиката в басейна на Амазонка способства за развиване на допълнителни престъпни дейности – като незаконна сеч, незаконен добив, незаконно завземане на земя, трафик на диви животни и други – увреждайки околната среда на най-голямата тропическа гора в света. Коренното население и други малцинства страдат от последствията от тази конвергенция на престъпността, включително разселване, отравяне с живак и излагане на насилие. Защитниците на околната среда понякога са подложени на натиск от трафиканти и въоръжени групи.

Въпреки че войната в Украйна измести традиционните пътища за кокаин и хероин, има признаци, че конфликтът може да предизвика разширяване на производството и трафика на синтетични наркотици, предвид съществуващото ноу-хау и големите пазари за синтетични наркотици, развиващи се в региона.

В Сахел незаконната търговия с наркотици финансира недържавни въоръжени и бунтовнически групировки, докато в Хаити наркотрафикантите се възползват от пропускливите граници, за да подкрепят бизнеса си, подхранвайки умножаващите се кризи в страната.

Даване на приоритет на общественото здраве при регулиране на медицинската употреба на контролирани лекарства

Въпреки че новите изследвания за употребата на контролирани лекарства като психеделици за лечение на психични заболявания и разстройства, свързани с употребата на вещества, са обещаващи, докладът предупреждава, че бързият темп на развитие може да застраши усилията за прилагане на политики, които поставят опасенията за общественото здраве пред търговските интереси. Без добре проектирани, адекватно проучени рамки, може да има твърде малък достъп за тези, които се нуждаят от лечение – което потенциално кара пациентите да се обърнат към незаконните пазари – или обратното, психеделиците могат да бъдат отклонени за немедицинска употреба.

Нарастване на доминацията на синтетичните наркотици

Евтиното, лесно и бързо производство на синтетични наркотици промени радикално много пазари на незаконни наркотици. Престъпниците, произвеждащи метамфетамин – доминиращият незаконно произведен синтетичен наркотик в света – се опитват да избегнат отговорите на правоприлагащите и регулаторните органи чрез нови пътища за синтез, бази на действие и неконтролирани прекурсори.

Фентанилът промени драстично пазара на опиоиди в Северна Америка със сериозни за здравето последици. През 2021 г. по-голямата част от приблизително 90 000 смъртни случая от свръхдоза на опиоиди в Северна Америка са свързани с незаконно произведени фентанили.

Забраната на наркотиците в Афганистан може да е обърнала възходящата тенденция в производството на опиум

Реколтата от опиум през 2023 г. в Афганистан може да отбележи драстичен спад след националната забрана за производство на наркотици, тъй като ранните доклади предполагат намаляване на отглеждането на мак. Ползите от евентуално значително намаляване на незаконното отглеждане на опиум в Афганистан през 2023 г. биха били глобални, но това ще бъде за сметка на много фермери в страната, които нямат алтернативни средства за генериране на доходи. Афганистан също е основен производител на метамфетамини в региона и намаляването на отглеждането на опиати може да доведе до преминаване към производство на синтетични наркотици, от което ще се възползват различни участници.

Източник: UNODC