UNODC

Немедицинската употреба на лекарства, отпускани с рецепта, се превръща в основна заплаха за общественото здраве и правоприлагането в световен мащаб. 76% от смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици през изминалата година са били причинени от опиоиди. Това сочат данните от последния Световен доклад за наркотиците, публикуван на 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата на наркотици и незаконния наркотрафик от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC).

Световният доклад за наркотиците 2018 г. предоставя общ поглед върху търсенето и предлагането на опиати, кокаин, канабис, стимуланти от типа на амфетамините и нови психоактивни вещества (НПВ), както и тяхното въздействие върху здравето. Той проследява измененията по отношение на моделите на употреба на наркотици, уязвимостта сред различни групи и промените на ниво световен пазар.

Фентанил и неговите аналози остават проблем в Северна Америка, докато трамадол – опиоид, използван за лечение на умерена и умерена до силна болка – се е превърнал в нарастващ проблем в някои части на Африка и Азия. Достъпността на фентанил и трамадол за медицинска употреба е от жизненоважно значение за лечението на пациентите, но трафикантите, които ги произвеждат и предлагат на незаконните пазари, причиняват значителна вреда на здравето.

Изземването на фармацевтични опиоиди в световен мащаб през 2016 г. е 87 тона, което се равнява на количеството хероин, конфискувано през годината. Изземването на фармацевтични опиоиди – основно трамадол в Западна, Централна и Северна Африка, съставлява 87% от общото количество през 2016 г. Азиатските страни, където преди са се извършвали повече от половината от глобалните конфискации, отчитат само 7% от общия обем през 2016 г.

Производството на кокаин в световен мащаб през 2016 г. е достигнало рекордно високото ниво – около 1,410 тона. По-голямата част от световния кокаин идва от Колумбия, но откритията в доклада сочат, че Африка и Азия се утвърждават като центрове за трафик и консумация на кокаин.

Между 2016 и 2017 г. световното производство на опиум се е увеличило с 65% до 10 500 тона, което е най-голямото количество, регистрирано досега от UNODC, откакто Службата започна да следи глобалното производство на опиум в началото на двадесет и първи век. Значително увеличение на отглеждането на опиев мак и постепенно подобряване на добивите в Афганистан е довело до бум в производство на опиум там миналата година, достигайки 9 000 тона.

„Констатациите от тазгодишния Световен доклад за наркотиците показват, че пазарите на наркотици се разрастват, като производството на кокаин и опиум е достигнало абсолютен рекорден връх“, коментира изпълнителният директор на агенцията Юрий Федотов. Той подчерта, че „службата се ангажира да работи със страните, за да търси балансирани и интегрирани решения на предизвикателствата, свързани с наркотиците, и да постигне напредък към постигането на целите за устойчиво развитие“.

Канабисът е най-широко употребяваното психоактивно вещество през 2016 г., като 192 милиона души са го употребили поне веднъж през изминалата година. Общият брой на употребяващите канабис продължава да нараства и изследванията сочат, че употребата му се е увеличила с около 16% през изминалото десетилетие.

Наркотици като хероин и кокаин, които са достъпни на пазара от много време, все повече се употребяват в комбинация с нови психоактивни вещества (НПВ) и лекарства, отпускани с рецепта. Увеличаващия се брой на нови фармацевтични препарати с неясен произход, предназначени за немедицинска употреба, заедно с комбинирането на две или повече психоактивни вещества, усложнява допълнително проблема с наркотиците.

Броят на хората, употребяващи наркотици най-малко веднъж годишно, остава стабилен през 2016 г. с около 275 милиона души или приблизително 5,6% от населението на възраст между 15 и 64 години.

Отчитайки уязвимостта на различните възрастови групи, докладът установява, че употребата на наркотици и свързаните с нея вреди са по-високи сред младите хора в сравнение с по-възрастните. Проучвания показват, че ранното (12-14 години) до късно (15-17 години) юношество е критичен рисков период за започване на употребата на вещества и може да достигне своята връхна точка при младите хора (на възраст 18-25 години).

Канабисът е често използван наркотик за младите хора. Въпреки това, употребата на наркотици сред тях варира значително в зависимост от социалното и икономическо положение в отделните страни. Най-общо употребата може да се разграничи на два типа: Употребата на клубни в местата за отдих и забавление сред богатите младежи; и използването на инхаланти сред децата на улицата, за да се справят с трудните си житейски обстоятелства.

Употребата на наркотици сред по-възрастното поколение (40 и повече години) се увеличава с по-бърз темп, отколкото сред по-младите. Хората, които са преминали юношеството във време, когато наркотиците са популярни и широко достъпни, са по-склонни да са опитвали наркотици и евентуално да са продължили да ги използват. По-възрастните потребители често могат да имат множество физически и психически проблеми, което прави ефективното лечение на наркотици по-голямо предизвикателство.

В световен мащаб, смъртността, пряко причинена от употребата на наркотици, се е увеличила с 60% от 2000 г. до 2015 г. През 2000 г. 27% от смъртните случаи са били на хора на възраст над 50 години, но през 2015 г. броят им се е увеличил до 39%. Около три четвърти от смъртните случаи свързани с употреба на наркотици сред лицата на 50 и повече години са сред застаряващата група потребители на опиати.

По-голямата част от хората, които употребяват наркотици, са мъже, но жените имат специфични модели на употреба, се посочва в доклада. Нивото на употреба на опиоиди и транквиланти от страна на жените остава на сравнимо ниво с това на мъжете. Докато употребата на психоактивни вещества сред жените обикновено започва по-късно от тази на мъжете, жените са склонни по-бързо да увеличават количествата и да развиват зависимост. Жените продължават да представляват само един от всеки петима души, включени в програмите за лечение на наркотици. В доклада се посочва, че лечението, превенцията и грижите за ХИВ позитивни трябва да бъдат съобразени със специфичните нужди на жените.

Световен доклад за наркотиците (2018 г.) (на английски език) (Executive Summary)

Световен доклад за наркотиците (2018 г.) (на английски език) (Global Overview of Drug Demand and Supply)

Световен доклад за наркотиците (2018 г.) (на английски език) (Analysis of Drug Markets)

Световен доклад за наркотиците (2018 г.) (на английски език) (Drugs and Age)

Световен доклад за наркотиците (2018 г.) (на английски език) (Women and Drugs)