Световна здравна статистика (2021 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2020 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2019 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2018 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2017 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2016 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2015 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2014 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2013 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2012 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2011 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2010 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2009 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2008 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2007 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2006 г.) (на английски език)
Световна здравна статистика (2005 г.) (на английски език)