НФЦ

Национален център по наркомании търси да назначи на трудов договор за неопределено време съгласно чл. 67 (1), т.1 и чл. 70 (1) от КТ технически сътрудник в Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация”. Работното място е свързано основно с техническо осигуряване на дейността на Дирекцията, поддържане на писмена и електронна кореспонденция и друг вид комуникация във връзка с дейността на Дирекцията, администриране, обработка, класифициране и съхранение на служебна информация и данни от проучвания, както и други предимно спомагателни функции в рамките на дейността на Дирекцията.

Изисквания към кандидатите:

  • завършено средно образование (средно специално свързано с бизнес администрация и/или текстообработка е предимство);
  • компютърна грамотност – безпроблемна работа на добро ниво с Microsoft Office, Internet (работа с други текстообработващи програми, програми за статистическа обработка на данни и/или за графична обработка е предимство);
  • добро ниво на ползване на английски език (ползването и на друг чужд език е предимство);

Наличието на трудов стаж в областта на администрацията, социални проучвания, администрирането и обработката на информация е предимство.

Търси се човек общителен, но и конфиденциален и тактичен, добре възпитан и способен да се интегрира и работи във вече съществуващ екип.

Озновната заплата е в размер на 390 лв.

Срокът за кандидатстване е до 17,30 ч. на 28.08.2015 г.

Документи за кандидатстване (молба, CV и копия от документи и сертификати, удостоверяващи образователно, квалификационно ниво и други умения) могат да бъдат изпратени по електронен път на адрес: office@nfp-drugs.bg

САМО ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ НА ИНТЕРВЮ.