Свръхдоза: определение и признаци за остра интоксикация при различни групи психоактивни вещества (доц. д-р Людмила Нейкова – Василева, НЦОЗА, 2022 г.)