Сдружение „Адаптация“ – Благоевград

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

НАСОЧЕНОСТ

Долечебна програма за превенция на ХИВ сред интравенозни наркомании.
Работа с уязвими групи от населението, застрашени от социално отхвърляне и изключване.
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

ДЕЙНОСТИ

Осъществяване на контакти с лица с рисково поведение, употребяващи наркотици.
Обмен на стерилни игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране, предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали.
Работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението.
Раздаване на информационни материали за поемания здравен риск.
Насочване на лечение към съществуващите специализирани лечебни програми.
Насочване за тестуване за ХИВ, Хепатит В и С, Сифилис.
Пред- и след-тестово консултиране при тестуване за ХИВ, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение.

РЪКОВОДИТЕЛ
Марияна Станкова

АДРЕС
2700 гр. Благоевград,
ул. „Арсений Костенцев” № 7, ет. 1, офис 23

Тел.: 073 832 370

E-mail: adaptation.bld@gmail.com