Сдружение „Съучастие“ – Варна

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен

Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

НАСОЧЕНОСТ НА ДЕЙНОСТТА

Сдружение “Съучастие” (1997) е неправителствена организация в обществена полза, създадена с цел да съдейства за утвърждаване на европейски стандарти в сферата на социалната работа с младите хора, образованието и превенцията на рисковото поведение.

Сдружение „Съучастие“ фокусира своите усилия върху най-уязвимите части на обществото:

  • децата и младите хора от ромските махали;
  • изоставените деца в институции;
  • семействата, при които съществува риск от изоставяне на деца;
  • децата и младите хора, които се нуждаят от подкрепа, за да развият най-добре своите личностни ресурси.

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ

Превенция на ХИВ, полово предавани инфекции и туберкулоза

Работа на терен сред високорискови групи (проституиращи жени и мъже; мъже, които правят секс с мъже; млади хора с множество сексуални партньори; венозно употребяващи наркотици и др.) за превенция на кръвно и полово предавани инфекции. Провеждане на изследвания за ХИВ, Хепатит В и С, сифилис и туберкулоза; консултиране; работа по случай; обучение и лечение на младите хора от ромските махали в Североизточна България по Програми на Министерство на здравеопазването.
Провеждане на широкообхватни кампании за ваксииране на деца и млади хора от ромските махали във Варна.

Превенция на трафика на хора от ромска общност

Работа на терен с млади хора и семейства в риск. Провеждане на информационни кампании, консултиране и обучение за промяна на индивидуалните и групови нагласи и формиране на умения за справяне с натиск на средата.

Превенция на асоциалното поведение

Работа в ромска общност, насочена към групи и индивиди с проблемно поведение с цел да се предотврати, или да се трансформира процесът на тяхното социално изолиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Илиян Ризов
(тел.: 0897 900 950)

ПРОГРАМЕН МЕНИДЖЪР
„Превенция на рисковото поведение”
Ивайло Георгиев (тел.: 0893 677 285)

АДРЕС  
9020 гр. Варна,
жк „Възраждане“, бл. 22, ап. 91

Младежки здравно-социален център
ул. „Витко Христов“, срещу № 51 (до училище „Отец Паисий“)

Семеен център
кв. Аспарухово, ул. „Мир“ № 2А

Тел.: 052 73 17 74

E-mail: office@sauchastie.org