Седмото европейско лятно училище за борба с наркотиците (EDSS) „Незаконни наркотици в Европа: търсене, предлагане и публични политики“ стартира на 25 юни в Лисабон в навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата на наркотици и незаконния наркотрафик – 26 юни. Двуседмичното обучение (25 юни – 6 юли) е съвместна инициатива на Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Университетския институт в Лисабон (ISCTE-IUL), със съдействието на Националния институт по злоупотребата с наркотици на САЩ (NIDA). Тази година EDSS достигна своя максимален капацитет с рекорден брой 53 участници от 25 страни от ЕС, Африка, Азия и Северна и Южна Америка. Сред участниците са и Радост Овагимян, председател на Общински съвет по наркотичните вещества – Стара Загора и Ралица Драгоева – секретар на Общински съвет по наркотичните вещества – София.

Чрез мултидисциплинарен и интерактивен подход по отношение на проблема с наркотиците, експерти от EMCDDA, водещи университетски преподаватели, гост-лектори и политици, ще подготвят участниците да посрещнат сложните предизвикателства в областта на наркотиците, както в Европа, така и извън нея.

Сред водещите лектори тази година са: Робърт Уест, главен редактор на списание „Зависимост“; Мариан Скар, главен секретар на Европейски алианс за политики в областта на алкохола (EUROCARE); Сабрина Молинаро от Италиански национален съвет за научни изследвания и Жоао Гулао, национален координатор на Португалия по въпросите на наркотиците.

Тази година фокусът на лятното училище е поставен върху подходите за превенция на наркотиците. Стратегията на EMCDDA за 2025 г. подчертава ролята на агенцията като катализатор за подкрепа на практиките чрез подобряване на качеството и предоставянето на обществения отговор за намаляване на здравните и социалните последици, свързани с употребата на наркотици. Това налага своевременно актуализиране на новите подходи свързани с превенция, лечение и намаляване на вредите.

Директорът на EMCDDA Алексис Гусдил представи работата и ролята на агенцията и приветства участниците с думите: “За мен е удоволствие да открия седмото европейско лятно училище за наркотици и да приветствам рекорден брой участници и лектори за двуседмичен оживен дебат свързан с превенцията на наркотиците. Тази тема е особено важна в момент, когато нараства осъзнаването, че добре обучените специалисти по превенция са решаващ фактор за прилагането на теорията в практиката. От съществено значение е професионалистите, работещи с младите хора, да бъдат обучени по подходящ начин „.

През 2017 г. ЕМCDDA пусна в ход европейски онлайн регистър на основаните на доказателства програми за превенция – Exchange, който предоставя информация относно ефективността и приложимостта на програмите в европейските страни. Това дава възможност на взимащите решения лица, да преценят доколко и по какъв начин програмите за превенция могат да бъдат приложени в различен социален, културен и организационен контекст.