В периода 11-12 април 2018 г. в София се проведоха редица семинари по тема „Наркотици и darknet. Перспективи за правоприлагане, изследвания и политики“, организирани от Национален център по наркомании, с подкрепата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Лектор на тези семинари беше г-жа Теодора Грошкова (научен анализатор, сектор „Пазари, престъпления и намаляване на предлагането“, отдел „Рискове за обществена безопасност и сигурност“, EMCDDA). Тя представи основни моменти по темата, свързани с обосновка и ключови понятия на darknet, анализ и основни констатации по отношение на: предлагане на наркотици в екосистемата на пазара darknet; неанглоезични darknet пазари; изследване на конкретна ситуация (case study, AlphaBay); перспективи за прилагане на закона.

През първия ден два поредни семинара се проведоха в сградата на Национален център по наркомании. На тях взеха участие представители на Национален съвет по наркотичните вещества, общинските съвети по наркотичните вещества и превантивно-информационните центрове, Министерство на вътрешните работи, агенция „Митници“, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и други.

На втория ден семинар по темата се проведе в 30 СОУ с представители на Министерство на образованието и науката и директори на столични училища, а също и в ПГТЕ „Хенри Форд“ – с педагогически съветници и психолози.

Доклад Drugs and the darknet (на английски език)

Презентация на Теодора Грошкова

Интервю на Теодора Грошкова пред БНТ, „Денят започва“ (12.04.2018 г.)