На 19 и 20 септември 2022 г. в учебния център на Национален център по обществено здраве и анализи се проведе семинар насочен към превантивните програми и мерки в областта на превенцията на употребата на наркотици, както и към насоки за утвърждаване на стандарти в превантивната работа.

Водещи експерти в областта представиха следните теми:

  • Интернет базирани превантивни практики – от д-р Цвета Райчева, началник отдел „Зависимости“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“, НЦОЗА.
  • Интегриран подход и подобряване на подходите за лечение – от д-р Владимир Наков, началник отдел „Психично здраве“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“.
  • Насоки в селективната превенция – Елмира Нешева, Център за хуманни политики.
  • Опит, равносметка и бъдеще на една програма по селективна превенция – Пламенка Петрова, ПИЦ по ПН София.
  • Насоки в индикативната превенция – Валентина Маринова, Александрина Алексова и Виктория Казакова.
  • Ролята на правоприлагащите органи в превенцията на употребата на наркотици – Стефан Бакалов, началник отдел „Борба с наркотрафика“, Агенция „Митници“.