В периода 26-27 ноември 2018 г. в София се проведе семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение“, организиран от Национален център по наркомании, с подкрепата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Лектори на семинара бяха Хулиан Висенте (EMCDDA) и Кати Маклеод (Scottish Drug Forum). Той беше предназначен за специалисти, работещи в областта на психосоциалната рехабилитация на употребяващите наркотици и беше насочен към:

  • Обясняване на същността, класификацията и здравните ефекти на новите психоактивни вещества (НПВ).
  • Дефиниране на актуалната ситуация с НПВ в Европа и в страната.
  • Повишаване на знанията за отговорите по отношение на търсенето на НПВ и за намаляване на вредите от употребата на НПВ.
  • Развитие на основни умения и подходи при третиране на неопиатната зависимост и при скриниг на употреба на НПВ.

В рамките на семинара ръководителят на Национален фокусен център по наркотици и наркомании запозна участниците с актуални данни по отношение на новите психоактивни вещества в Европа и България.

Club Drugs Wheel