НФЦ

На 6-ти и 7-ми юни 2018 г. в София се поведе двудневен семинар на тема: „Проблеми на лечение на вредната употреба и зависимостта към стимуланти “, организиран от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Национален център по наркомании.

Гости и участници на семинара бяха психиатри, психолози и други експерти в областта на наркотиците и наркоманиите, които обсъдиха ситуацията и предизвикателствата при лечение на стимуланти.

Специални гости на събитието бяха Лукас Визинг (EMCDDA), проф. д-р Геерт Дом (президент на Белгийската асоциация на психиатрите и EUFAS) и Питър Бланкен (старши научен изследовател, Холандия), които представиха кратък преглед на данни за употребата на стимуланти, решения в Европа и примери от практиката във връзка с употребяващите стимуланти, техния профил и лечение.

През втория ден от семинара беше организирана групова дискусия върху казуси на употреба на стимуланти с цел да се осмисли лечението на различни профили на употребяващите и да се обсъдят предизвикателства/възможности които трябва да се вземат под внимание. Дискутираха се теми, свързани с отразяването на съществуващите практики в България и предложения за точки за действие от всяка работна група.