НФЦ

На 26 и 27 ноември 2018 г. в сградата на Национален център по наркомании (НЦН) се проведе семинар на тема „Съвременни подходи в превенцията на употребата на наркотици“, организиран от НЦН, с подкрепата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Гост лектори бяха д-р Ракеле Донини (Италия) – ръководител на проекти за превенция на европейски и местно ниво и Грегор Буркхарт – главен научен анализатор по превенция към отдел „Обществено здраве“ на EMCDDA.

Семинарът беше насочен към специалисти по превенция от общинските съвети по наркотичните вещества и превантивно-информационните центрове по проблемите на наркоманиите от страната.

Основни теми, които бяха засегнати на обучението бяха свързани с епидемиологията, културалните концепции и значението на превенцията; езикът на превенцията и рисковите фактори, свързани с нейното осъществяване; превантивните интервенции по отношение на училище, работно място, семейна среда, общност и обкръжение. Специално внимание беше обърнато на стандартите и добрите практики по отношение на разработване на проекти за превенция, а също и на мониторинга и оценката на използваните интервенции и програми.