Серологични изследвания на инфектираността с ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на инжекционно употребяващи наркотици в лабораторията на ДПБЛНА в периода 2013 – 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (1995-2022 г.) (.xlsx)

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ в периода 2013 – 2022 г.

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой изследвания822661698332319378383254305262
Мъже607366550240234281272167220192
Жени215122148928597111878570
Брой с положителен резултат28253010191349371538
Мъже2115247171240281430
Жени7163219918
% с положителен резултат3,4%3,8%4,3%3,0%6,0%3,4%12,8%14,6%4,9%14,5%
Мъже3,5%4,1%4,4%2,9%7,3%4,3%14,7%16,8%6,4%15,6%
Жени3,3%0,8%4,1%3,3%2,4%1,0%8,1%10,3%1,2%11,4%
На възраст по-малко от 25 години
Брой тестувани66528657251461116
Брой с положителен резултат416100000
% с положителен резултат6,1%1,9%7,0%1,8%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
На възраст 25-34 години
Брой тестувани4692283401378036275322
Брой с положителен резултат1411123413733
% с положителен резултат3,0%4,8%3,5%2,25,0%36,1%25,9%5,7%13,6%
На възраст над 34 години
Брой тестувани287198272138273333221241224
Брой с положителен резултат104126936301235
% с положителен резултат3,5%2,0%4,4%4,3%3,3%10,8%13,6%5,0%15,6%
Забележка: Обхванати са лица, поне веднъж някога в живота си инжектирали наркотици.

Инфектираност на инжекционно употребяващи с хепатит В в периода 2013 – 2022 г.

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой изследвания75663469833298359374118259118
Мъже560350550240712572668218594
Жени1961241489227102108367424
Брой с положителен резултат34382565192291521
Мъже27212164161871017
Жени7440134254
% с положителен резултат4,5%6,0%3,6%1,8%5,1%5,3%5,9%7,6%5,8%17,8%
Мъже4,8%6,0%3,8%2,5%5,6%6,2%6,8%8,5%5,4%18,1%
Жени3,6%3,2%2,7%0,0%3,7%2,9%3,7%5,6%6,8%16,7%
На възраст по-малко от 25 години
Брой тестувани68538657024143118
Брой с положителен резултат2010001011
% с положителен резултат2,9%0,0%1,2%0,0%0,0%0,0%7,1%0,0%9,1%12,5%
На възраст 25-34 години
Брой тестувани434225340137209034154415
Брой с положителен резултат241091234232
% с положителен резултат5,5%4,4%2,6%0,7%10,0%3,3%11,8%13,3%6,8%13,3%
На възраст над 34 години
Брой тестувани2541962721387824532610020495
Брой с положителен резултат8151553161771118
% с положителен резултат3,1%7,7%5,5%3,6%3,8%6,5%5,2%7,0%5,4%18,9%

Инфектираност на инжекционно употребяващи с хепатит С в периода 2013 – 2022 г.

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой изследвания812658698332319368383270302262
Мъже601367550240234265272175217192
Жени2111231489285103111958570
Брой с положителен резултат509439430192245241300187241197
Мъже381242349159180189229126181150
Жени128788133655271616047
% с положителен резултат62,7%66,7%61,6%57,8%76,8%65,5%78,3%69,3%79,8%75,2%
Мъже63,4%65,9%63,5%66,25%76,9%71,3%84,2%72,0%83,4%78,1%
Жени60,7%63,4%54,7%35,9%76,5%50,5%64,0%64,2%70,6%67,1%
На възраст по-малко от 25 години
Брой тестувани7650865712241461116
Брой с положителен резултат45194529531044
% с положителен резултат59,2%38,0%52,3%50,9%41,7%12,5%7,2%0,0%36,4%25,0%
На възраст 25-34 години
Брой тестувани207228340137969636245322
Брой с положителен резултат17315119681604735153311
% с положителен резултат83,6%66,257,7%59,1%62,5%49,0%97,2%62,5%62,3%50,0%
На възраст над 34 години
Брой тестувани287212272138211248333240238224
Брой с положителен резултат20715018982180191264172204182
% с положителен резултат72,1%70,8%69,5%59,4%85,3%77,0%79,3%71,7%85,7%81,25%

Инфектираност на инжекционно употребяващи със сифилис в периода 2012 – 2021 г.

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.
Брой изследвания637777620698332319361369254301
Мъже429551351550240234265350162217
Жени208226109148928596199284
Брой с положителен резултат71464328171712261323
Мъже29211914108818816
Жени42251114794857
% с положителен резултат11,1%5,9%6,9%4,0%5,1%5,3%3,3%7,0%5,1%7,6%
Мъже6,8%3,8%5,4%2,5%4,2%3,4%3,0%5,1%4,9%7,4%
Жени20,2%11,1%10,1%9,5%7,6%10,6%4,2%42,1%5,4%8,3%
На възраст по-малко от 25 години
Брой тестувани676855865712250711
Брой с положителен резултат3332320000
% с положителен резултат4,5%4,4%5,5%2,3%5,3%16,7%0,0%0,0%0,0%0,0%
На възраст 25-34 години
Брой тестувани408448210340137969492053
Брой с положителен резултат442615102132314
% с положителен резултат10,8%5,8%7,1%2,9%1,5%13,5%2,1%33,3%5,0%7,6%
На възраст над 34 години
Брой тестувани162261195272138211242360227237
Брой с положителен резултат2417121612210231219
% с положителен резултат14,8%6,5%6,2%5,9%8,7%0,9%4,1%6,4%5,3%8,0

Източник: Лаборатория на Държавна психиатрична болница за лечение на наркотици и алкохолизъм, гр. София, НФЦ, НЦОЗА.