Серологични изследвания на инфектираността с ХИВ, хепатит В и хепатит С на инжекционно употребяващи наркотици в лабораторията на ДПБЛНА през 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2022 г.

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Брой изследвания262118262
Мъже19294192
Жени702470
Брой с положителен резултат3821197
Мъже3017150
Жени8447
% с положителен резултат14,5%17,8%75,2%
Мъже15,6%18,1%78,1%
Жени11,4%16,7%67,1%
Забележка: Обхванати са лица, поне веднъж някога в живота си инжектирали наркотици.

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2022 г. (по възраст)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
На възраст по-малко от 25 години
Брой тестувани16816
Брой с положителен резултат014
% с положителен резултат0,0%12,5%25,0%
На възраст 25-34 години
Брой тестувани221522
Брой с положителен резултат3211
% с положителен резултат13,6%13,3%50,0%
На възраст над 34 години
Брой тестувани22495224
Брой с положителен резултат3518182
% с положителен резултат15,6%18,9%81,25%

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2022 г. (по изминали години от първа инжекция)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
2-4 години изминали от първа инжекция
Брой тестувани525
Брой с положителен резултат012
% с положителен резултат0,0%50,0%40,0%
5-9 години изминали от първа инжекция
Брой тестувани18918
Брой с положителен резултат206
% с положителен резултат11,1%0,0%33,3%
10 и повече години изминали от първа инжекция
Брой тестувани237106237
Брой с положителен резултат3620189
% с положителен резултат15,2%18,9%79,7%

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2022 г. (по основно проблемно вещество)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Основно проблемно вещество – опиоиди
Брой тестувани22696226
Брой с положителен резултат3618195
% с положителен резултат15,9%18,75%86,3%
Основно проблемно вещество – кокаин
Брой тестувани555
Брой с положителен резултат121
% с положителен резултат20,0%40,0%20,0%
Основно проблемно вещество – стимуланти, различни от кокаин
Брой тестувани221022
Брой с положителен резултат010
% с положителен резултат0,0%10,0%0,0%
Основно проблемно вещество – друго
Брой тестувани767
Брой с положителен резултат000
% с положителен резултат0,0%0,0%0,0%

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2022 г. (лечение във връзка с употреба на наркотици през последните 12 месеца)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Лекувани през последните 12 месеца
Брой тестувани20778207
Брой с положителен резултат3518182
% с положителен резултат16,9%23,1%87,9%
Нелекувани през последните 12 месеца
Брой тестувани463346
Брой с положителен резултат3312
% с положителен резултат6,5%9,1%26,1%
Няма данни за лечение
Брой тестувани979
Брой с положителен резултат003

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2022 г. (лишаване от свобода)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Били са лишени от свобода
Брой тестувани424
Брой с положителен резултат214
% с положителен резултат50,0%50,0%100,0%
Не са били лишени от свобода
Брой тестувани21593215
Брой с положителен резултат2517160
% с положителен резултат11,6%18,3%74,4%
Няма данни за лишаване от свобода
Брой тестувани432343
Брой с положителен резултат11333

Източник: Лаборатория на Държавна психиатрична болница за лечение на наркотици и алкохолизъм, гр. София, НФЦ, НЦОЗА.