MT -45 представлява синтетичен опиоид, със сходно на морфина въздействие.

Националният съвет по Съдебна медицина на Швеция е установил, че причината за смъртта на 11 души е употреба на MT -45. При един от случаите (мъж, роден през 1993 г.) е установено, че причината за смъртта е MT -45. В кръвта на останалите десет жертви е открито наличие на MT – 45 заедно с други вещества. Жертвите са мъже на възраст 18-36.

Съобщава се и за две тежки интоксикации и интензивно лечение във връзка с употреба на веществото.