EMCDAA

EMCDDA публикува технически доклад за спешните случаи, свързани с употреба на наркотици, регистрирани от болнични заведения в Европа. Този доклад се базира на информация от Европейската мрежа за спешни случаи във връзка с употреба на наркотици (Euro-DEN Plus), като включва близо 24 000 случаи, регистрирани в 32 болници с отделения за спешна медицинска помощ (вкл. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“) през първите 4 години на проекта (2014 – 2017 г.). Данните показват, че веществата, които най-често са свързани със случаите на остра интоксикация от наркотици са хероин, кокаин и канабис. Често това се случва и по отношение на използвани предписани медикаменти. Докладът хвърля светлина и върху други аспекти на спешните случаи, свързани с употреба на наркотици, като клинични особености, географски специфики, демографски характеристики и времеви модели.

Euro-DEN Plus включва центрове за спешна медицинска помощ от 21 държави, които събират данни за случаи на лица с остра интоксикация от наркотици. Преди началото на проекта системното събиране на такива данни в Европа беше ограничено.

Повече от 70% от лицата с остра интоксикация от наркотици, пристигат в болниците с линейка, като преди това са подложени на доболнични интервенции.

3/4 от случаите са на мъже, като най-често възрастта на лицата с остра интоксикация е между 20 и 39 г.

3/4 от пациентите се изписват директно от спешното отделение, а почти половината се изписват в рамките на 4 часа. Въпреки това всеки пети пациент самоволно напуска отделението, което води до пропускане на възможности за прилагане на кратки интервенции, насочване и грижи в общността.

Въпреки че само малка част от пациентите са приети в болница, за една четвърт от тях се изисква да бъдат настанени в интензивно отделение поради тежка клинична картина.

Опиоидите, по-конкретно хероинът (за него се отнасят 22% от случаите) са най-често срещаните наркотици, при които се съобщава за остра интоксикация. По-висок е делът и на случаите с остра интоксикация от употреба на кокаин и канабис, съответно 19% и 17%.

Нови психоактивни вещества (НПВ) са отчетени в 9% от случаите на остра интоксикация през 4-годишния период на проекта. Наблюдават се значителни географски различия в участието на НПВ в регистрираните случаи, както и на вида НПВ, с преобладаващо участие на катиноните в периода 2014 – 2015 г. и на синтетичните канабиноиди в периода 2016 – 2017 г.

Повече от една четвърт от всички случаи включват злоупотреба с поне един предписан медикамент, най-често това се отнася за опиоиди (метадон) и бензодиазепини (диазепам, клоназепам).

Случаите на остра интоксикация от наркотици представляват значителна тежест за здравните услуги в спешната помощ. Превъзбудата и агресията са обичайно срещани, като случаите на остра интоксикация по-често се наблюдават през почивните дни, късно вечерта и през нощта.

Цялата публикация (на английски език)