В брой 2 (2016 г.) на списание „Социална медицина“ основна тема са проблемите на зависимостите към наркотични вещества:


Актуални данни, свързани с наркотици в България за 2014 г.

Европейски доклад за наркотиците – 2016 г.

Коментар върху Европейския доклад за наркотиците – 2016 г.

Превенция на употребата на наркотични вещества в България

Лечение във връзка с употребата на наркотици в България

Смъртност, свързана с употребата на наркотици

Връзка между психосоциалните интервенции и ефективността на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

Изграждане и поддържане на публична информационна система в областта на наркотиците в България