Споделниче – издание на ПИЦ Стара Загора и Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“ (2017 г.)