НФЦ

На 19.06.2012 г. НФЦ организира среща във връзка с осъществяване на поредно проучване на поведенчески характеристики на инжекционно употребяващи наркотични вещества. Проектът обхваща представително социологическо проучване чрез въпросник сред приблизително 1000 лица. Основни участници в срещата бяха представители на програмите за намаляване на здравните щети в България. По време на срещата бяха представени данни от проведено проучване 2010 г.