На 31 октомври 2019 г. в НЦОЗА, София, се проведе първа официална среща на доц. д-р Христо Хинков (директор на НЦОЗА) и Гонсало Фелгейраш (ръководител на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите REITOX, EMCDDA).

На срещата присъстваха още ръководителят на НФЦ Александър Панайотов, д-р Цвета Райчева (началник отдел „Зависимости“, Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“), Сандрин Слейман (експерт „Осигуряване на качеството и научната дейност“, REITOX, EMCDDA) и София Фетейра (финансов консултант, REITOX, EMCDDA).

Срещата беше продиктувана от настъпилите структурни промени в сферата на здравеопазването, в частност закриването на Национален център по наркомании и прехвърляне на експертните му дейности към Национален център по обществено здраве и анализи. В основата на разговорите беше бъдещото сътрудничество между НЦОЗА и EMCDDA. Гонсало Фелгейраш представи дейността на информационната мрежа REITOX, докато доц. д-р Христо Хинков увери госта, че НЦОЗА ще подкрепя дейността на Национален фокусен център за наркотици и наркомании и съответно изпълнението на задачите, които НФЦ има към REITOX и EMCDDA.