На 29 май 2012 година в Лисабон, Португалия беше открита І-та REITOX седмица, организирана от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA).

В това мащабно и първо по рода си събитие участват представители от общо 45 държави – 26 страни-членки на ЕС (с изключение на Холандия), Норвегия, Хърватия и Турция като членки на EMCDDA, страни от бивша Югославия и Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, БЮР Македония, Сърбия), страни от бившата ОНД (Азерббайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Русия, Украйна), съседни до европейския регион страни (Египет, Израел, Ливан, Мароко, Тунис).

Една от основните цели на срещата е обмяна на опит и практика между страните, както и неофициално обсъждане на бъдещо сътрудничество и евентуално разширяване на мрежата за информация по наркотиците REITOX. От българска страна в срещата участва ръководителят на Българския Национален фокусен център. След приключване на срещата ще се проведе 46-та Редовна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от страните-членки на ЕС.