В отговор на информацията за увеличение на случаите на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици в Гърция и Румъния, Европейската комисия поиска от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) през ноември 2011 г. да проведат проучване сред тяхната мрежа от фокусните центрове и  службите за наблюдение на разпространението на HIV, с цел да се проучи дали такова увеличение се случва в други страни.

Оценката показа, че повечето европейски страни не съобщават за промени в скоростта на новодиагностицирани случаи на ХИВ и разпространението на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици през 2011 г., но увеличения са регистрирани в шест държави. Съществува потенциален риск за повишаване случаите на ХИВ и бъдещи огнища в няколко страни.

Подробно може да се запознаете с данни от проучването на: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index146510EN.html