НФЦ

На 30.06 – 01.07.2016 г. в София се състоя дискусионен форум по случай 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици. На него бяха представени някои тенденции в областта на разпространението и употребата на наркотични вещества, залегнали в Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2015 г., който се очаква да бъде одобрен на следващото заседание на Национален съвет по наркотичните вещества.

Презентация по темата можете да изтеглите тук