EMCDAA

На 22 ноември 2007 г. в 10.00 ч. ЦЕВ в Европейския парламент в Брюксел бе представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2007 г., изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

По традиция в същото време Докладът беше лансиран и в голяма част от страните от Европейския съюз, както и в Норвегия, Турция и Хърватия. В рамките на това събитие Българският Национален фокусен център за наркотици и наркомании и Националният център по наркомании организираха ІІІ

Годишна експертна среща’2007 на тема: “Факти и тенденции в разпространението и употребата на наркотични вещества в Европа и България”, по време на която беше представен Годишния доклад на ЕС и актуални данни за България за 2006 г. по проблемите на наркотиците и наркоманиите.

За участие бяха поканени експерти от всички основни заинтересувани институции, неправителствени организации и журналисти. Европейският доклад бе представен от г-н Румен Седефов, мениджър на звеното “Дейност, свързана с нови наркотици” в направление “Епидемиология, престъпност и пазари” в Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Г-н Момчил Василев, директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании представи актуални данни и тенденции, свързани с наркотиците в България.