НФЦ

На 16 юли 2013 г. в сградата на Национален център по наркомании се състоя Трета работна среща на Работната група към Национален фокусен център за наркотици и наркомани (НФЦ) за развитие по ключовия индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици“ (DRD). В нея взеха участие представители на Национален статистически институт, Национален център по обществено здраве и анализи,  Център по съдебна медицина и дентология и от отдел „Спешна медицинска помощ“ към Министерство на здравеопазването.

Срещата бе открита от Момчил Василев, директор на НФЦ, който по-късно представи  сравнителни данни по индикатора спрямо страната ни и  останалите страни от Европа и направи обобщен анализ от кохортните  изследвания, извършени в България. 

Георги Шопов, експерт към НФЦ, представи обсъжданията и решенията взети по време на последната експертна среща по индикатора, организирана от Европейския мониторинг център  за наркотици и наркомании (EMCDDA).

Обсъдени бяха възможностите да се подобри сътрудничество между НФЦ и представителите на отделните институции, участващи в работната група и начините за прецезирането на анализите по данните за смъртността.