Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици на лишените от свобода в България (2011 – 2021 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Структура (в %) на лишените от свобода, потърсили лечение за проблеми с наркотици в медицинските центрове на местата за лишаване от свобода в България (по основно проблемно вещество) (2011 – 2021 г.)

2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.
Общ брой потърсили лечение512404374405260422421345461253503
Хероин57,041,859,658,543,855,240,137,747,323,720,5
Метадон (не за лечение)6,46,210,711,46,98,58,313,36,59,110,5
Кокаин (вкл. крек)1,01,71,61,51,94,81,72,43,24,2
Амфетамини4,74,04,55,715,88,514,711,68,021,713,5
Метамфетамини3,10,20,22,72,44,89,65,617,822,1
Екстази0,87,73,14,55,24,314,24,8
Барбитурати4,13,55,61,52,80,52,92,0
Бензодиазепини4,55,97,84,22,33,30,74,30,710,5
Канабис15,08,75,69,916,15,721,412,521,99,513,9
LSD2,80,3
Инхаланти1,80,70,80,71,4
Източник: Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици, НФЦ, НЦОЗА.