Убийства, извършени от лица в наркотична възбуда (2003 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
2003 г.2004 г.2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Умишлено убийство
(по чл. 115-116, 118 от НК) – довършено
11123020013031322121
Умишлено убийство
(по чл. 115-116, 118 от НК) – опит
41100001000121020201
Източник: Министерство на вътрешните работи.