Убийства и телесни повреди по непредпазливост на пътя, извършени от лица в нетрезво състояние и в наркотична възбуда (2003 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Убийства и телесни повреди по непредпазливост на пътя, извършени от лица в нетрезво състояние (2003 – 2022 г.)

2003 г.2004 г.2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Транспортни убийства по непредпазливост3337383746495340403335332934141721131111
Транспортни телесни повреди по непредпазливост2411511321171541861791051279694957977545539463935

Убийства и телесни повреди по непредпазливост на пътя, извършени от лица в наркотична възбуда (2003 – 2022 г.)

2003 г.2004 г.2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Транспортни убийства по непредпазливост00000000012331753875
Транспортни телесни повреди по непредпазливост21021001322515482469
Източник: Министерство на вътрешните работи.