Умрели по причини, свързани с употреба на наркотици в България през 2022 г. (Национален регистър)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

F11 – Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди.

X42 – Случайно отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици (халюциногени), некласифицирани другаде.

Y12 – Отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици (халюциногени), некласифицирани другаде, с неопределени намерения.

ОбщоМъжеЖени
Брой умрели20173
Относителен дял на 100000 души от населението0,310,550,09
от тях:
с употреба на опиоиди1293
с диагноза по МКБ-10 (кодове):
F11321
X4211110
Y12642
Разпределение по възрастови групи
< 20 години000
20-24 години000
25-29 години211
30-34 години550
35-39 години770
40-44 години321
45-49 години000
50-54 години000
55-59 години000
60-64 години110
>= 65 години211
Средна възраст (в навършени години)40,639,148,3
Разпределение на умиранията по място на смъртта
У дома6
В лечебно заведение8
На друго място6
Източник: Национален статистически институт.