Установяване на употреба на наркотици от водачи на моторни превозни средства (2018 – 2023 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Водачи на МПС с положителна проба за наркотични вещества или техни аналози271723102158312746274463
Пътнотранспортни произшествия с установена употреба на наркотици или техни аналози6549127162278329
Общ брой пътнотранспортни произшествия381233513128103311743153932448
Източник: Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи.