Установяване на употреба на наркотици от водачи на моторни превозни средства (2018 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Водачи на МПС с положителна проба за наркотични вещества или техни аналози27172310215831274627
Пътнотранспортни произшествия с установена употреба на наркотици или техни аналози6549127162278
Общ брой пътнотранспортни произшествия3812335131281033117431539
Източник: Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи.