EMCDAA

Във февруарския брой на информационния бюлетин следните заглавия привличат вниманието:

„Световен форум срещу наркотиците”– на 8-10 септември 2008 г. в Стокхолм ще се проведе първата международна конференция на Световния форум срещу наркотиците, на която ще си дадат среща хора от различни сфери на живота. Статията предоставя информация за поканените лектори и за основните цели на форума.

В статията „Холандците атакуват Конвенциите на Обединените Нации за наркотиците: Хагската резолюция от октомври 2007 г.” се дава гласност на основните моменти от състоялата са през октомври 2007 г. в Хага среща на група международни политици, споделящи общия възглед, че „много държави преживяват едни и същи негативни последици от собствената си национална политика по отношение на канабиса”.

Особен интерес предизвиква заглавието „Метадонът убива повече от хероина”. Според поместените в публикацията данни, използвания в субституиращата терапия на зависими от опиати метадон е причина за повече смъртни случаи от хероина.

Каква е оценката на работата на стаите за инжектиране в Норвегия може да се научи от статия със следното заглавие: „Контролираните стаи за инжектиране имат да разрешават собствени дилеми”.

Информация за основните разпоредби в първия закон срещу наркотиците в Китай дава публикация със заглавие: „Китай: първия закон срещу наркотиците влиза в сила на 1 юни”.

За подготовката на ново ръководство за употребата на канабиса за медицински цели се съобщава в статията „Финландия: в търсене на ново ръководство за употребата на канабиса за медицински цели”.


Резюме от Райна Илиева