На 30 май 2022 г. беше представена фотоизложба, реализирана по проект „Добре дошли в Розовата къща – заедно в общността, заедно в града“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по програма Европа 2021 от Фондация „Център за хуманни политики“.

Председателят на УС на фондацията г-жа Юлия Георгиева откри изложбата и представи дейностите по проекта. През последните три години Розовата къща се утвърди като защитено пространство за хора, зависими от наркотични вещества и алкохол.

Заедно с присъстващите беше открита дискусия как ефективно да работим заедно, за да подобрим обществено здраве на жителите на столицата.

В края бяха набелязани бъдещи дейности за взаимодействие в общността между гражданите и хората, употребяващи наркотици с цел утвърждаване на София като град на толерантността.