Хоспитализирани случаи на психични и поведенчески разстройства в стационарите на лечебните заведения (2012 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (1990 – 2022 г.).xlsx

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) на психични и поведенчески разстройства (F00-F99) в стационарите на лечебните заведения (2012 – 2022 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)4986852287549545284541724418123948938371327133157532387
на 100000 души население682,7719,7760,7736,2585,4590,9562,1550,1471,8459,1501,0
На възраст
до 17 години2472241026462672164812779741021738762858
18-64 години4211344034465344449735405357973409432743282362711927775
65 и повече години52625759577456764671473844214607373936943754
По лечебни заведения
Държавни психиатрични болници1009710073987895709146858584168687742072827591
Центрове за психично здраве1949521415226722270015626154761507314718130371252112414
Психиатрични клиники, отделения, сектори2027620799224042057516952177511600014966122561172212382
от тях умрели 135161140115123126140134136136115

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на алкохол (F10) в стационарите на лечебните заведения (2012 – 2022 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Психични и поведенчески разстройства (F10)33003572406535553322339334073289268427602827
на 100000 души население45,249,256,349,546,648,048,547,138,740,143,7
По лечебни заведения
Държавни психиатрични болници1063115711871098109310479981029827900928
Центрове за психично здраве11951246138912481170114412121058885858887
Психиатрични клиники, отделения, сектори1042116914891209105912021197120297210021012
от тях умрели 2020251522172423202319

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на други психоактивни вещества (F11-F19) в стационарите на лечебните заведения (2012 – 2022 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Психични и поведенчески разстройства (F11-F19)74882493510051043103311991106106311261274
на 100000 души население10,211,312,914,014,614,617,115,915,316,419,7
По лечебни заведения
Държавни психиатрични болници251246255312376366434375372399476
Центрове за психично здраве183236312304306310328361323354425
Психиатрични клиники, отделения, сектори314342368389361357437370368373373
от тях умрели 2121114

Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на опиоиди (F11) в стационарите на лечебните заведения (2012 – 2022 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Психични и поведенчески разстройства (F11)466488460534506369372237223211157
на 100000 души население6,46,76,47,47,15,25,33,43,23,12,4
По лечебни заведения
Държавни психиатрични болници91845117219015216972395146
Центрове за психично здраве1401562001631471011091169210067
Психиатрични клиники, отделения, сектори2352482091991691169449926044
от тях умрели 11
Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.