НФЦ

На 30-31 октомври 2012 г. в гр. Стара Загора се проведе VI Национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Организатори бяха секретариата на Националния съвет по наркотични вещества и Национален център по наркомании със съдействието на Общинския съвет по наркотичните вещества – Стара Загора с участници Общински съвети по наркотичните вещества и Превантивно – информационни центрове. 

Срещата беше открита от Иванка Сотирова – Зам. кмет, Стара Загора и Емил Христов – Председател общински съвет, Стара Загора. Момчил Василев – Директор Национален фокусен център и Антония Банчева – Старши експерт в Национален фокусен център представиха обобщени данни в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

Елмира Нешева – Старши експерт в Национален център по наркомании представи презентация на тема „Превантивни кампании – планиране, реализация, ефективност”, както и „Превенция на средата. Превенция в общността”. Кремена Йонева – Експерт в Национален център по наркомании представи презентация на тема „Специфика на работа с деца и юноши с вредна употреба и зависимост към ПАВ”.