НФЦ

Уважаеми дами и господа, колеги, партньори и приятели,

На 12 февруари Националният фокусен център за наркотици и наркомании навършва 10 години! 10 години от институционализирането му като структурна част от Националния център по наркомании и като водещо звено при изграждането и поддържането на националната публична информационна система по наркотиците в България.

Националният фокусен център за наркотици и наркомании е създаден със Заповед на министъра на здравеопазването РД 09-74 от 12.02.2003 г., по онова време все още като Национална точка за контакт. Тя беше издадена във връзса с Раздел 7 от Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г. и с Решение на Националния съвет по наркотичните вещества, прието на негово редовно заседание на 3.12.2002 г. В тази Заповед има редица неточности, но е факт, че с нея започва институционализирането на НФЦ. През 2010 г. въпросите за неговото съществуване, статут и развитие бяха вече законово уредени. С изменение в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите беше записано, че „в Националния център по наркомании се създава Национален фокусен център като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании” и че „Националният фокусен център … изгражда и поддържа публична информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от Европейската система за ранно предупреждение”.

През годините НФЦ се утвърди като основно звено в изграждането и функционирането на публичната информационна система по наркотиците, в събирането, обработването, анализирането и разпространението на информация в тази област.

От НФЦ или с неговото решаващо методическо ръководство и участие през периода бяха реализирани повече от 100 проучвания от различен тип и с различни целеви групи, в които по различен начин бяха обхванати общо над 150 000 лица. Всяка година беше изготвян Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците, с обем от по около 120-150 страници, а в последните две години – и Информационен бюлетин с основни актуални данни от различни сфери.

Бяха организирани над 50 обучителни и методически работни семинари (някои от които – с международни обучители) с общо няколко стотин участници. Бяха изготвени и предоставени експертни справки и оценки по различни теми на парламентарни групи и отделни народни представители, президентството, министерския съвет, много от министерствата, експертни и работни групи, агенции, други държавни институции, обществени и неправителствени организации, регионални партньори, журналисти от практически всички централни и голям брой регионални медии. С други думи – ако някой в България не е чувал за НФЦ и не е ползвал под някаква форма продуктите му значи не е работил и не е заинтересован в областта на наркоманиите.

Извън тази „национална” програма Националният фокусен център изпълняваше пълноценно ролята на партньор на Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. Всяка година участвахме в безброй дейности, свързани с реализирането на работната програма на EMCDDA. Общо над 40 експерти от европейски страни, европейски и международни организации посетиха страната ни по различни задачи, над 25 български експерти от различни институции участваха с помощта на НФЦ в различни обучителни и експертни срещи.

Имаме удоволствието и самочувствието да обявим, че за близо шест години и половина от създаването му сайтът ни е бил посетен от близо 65 000 лица (три пъти повече посещения).

Тези успехи са плод от труда на много хора и институции. Бих искал да благодаря на всички тях – на колегите ми от Националния фокусен център (настоящи и бивши) – за всеотдайния им труд въпреки условията, на другите ни колеги от Националния център по наркомании (настоящи и бивши) – за готовността им да помагат, на колегите от секретариата на НСНВ, на партньорите от министерства, агенции, други държавни институции, обществени и неправителствени организации, от Общинските съвети по наркотичнити вещества и Превантивно-информационните центрэве, на онези политици и ръководители от различни поприща, които проявиха разбиране и подкрепиха процеса на създаване и развитие на Националния фокусен център, на онези журналисти, които проявиха готовност за взаимно-изгодно и непредубедено сътрудничество и ни даваха явни доказателства за смисъла на нашия труд, на всички наши приятели, съмишленици и съратници!

Ние от своя страна ще продължим да работим за общата кауза и да се усъвършенстваме, надяваме се – с Ваша помощ. Вярвам, че на 20-ата годишнина тогавашния ръководител ще отчете нови значими успехи в институционализирането на Националния фокусен център. Целта си заслужава!

Искрено Ваш,

Момчил Василев

Ръководител на Национален фокусен център за наркотици и наркомании