На 05 април 2019 г. Катедра по съдебна медицина и деонтология към Медицински университет – София отбеляза своята 100 годишнина. Катедрата е създадена на 01.04.2019 г., като за неин ръководител е определен проф. д-р Атанас Теодоров-Балан. Проф. Теодоров е сред най-изтъкнатите лекари, създатели на българското здравеопазване и медицина.

Днес Катедра по съдебна медицина и деонтология е своеобразен център за усвояване на специализирани умения във всички нови направления в съдебномедицинската наука и практика. Това звено е единственото в България, което предлага възможността за извършване на цялата палитра от възможни съдебномедицински изследвания и експертизи на територията на страната.

През последните години Катедрата подпомага и събирането на информация за случаи на починали от или под въздействието на наркотици в България.

Честит празник!