EMCDAA

На 20 и 21 септември 2012 г. в Лисабон, Португалия, се състоя 12-та Годишна експертна среща по индикатора “Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици” (TDI). В нея взеха участие представители на повечето европейски страни – част от които от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), а също и представител на Службата към Белия дом за национална политика за контрол на наркотиците (ONDCP).

В първата сесия на срещата бе направен преглед на развитието на индикатора през последната година. Във втората сесия вниманието бе насочено към актуализацията и хармонизацията на проектите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) свързани с TDI и осъществяването им за нуждите на индикатора.

Третата сесия бе насочена към очертаване на ситуацията по прилагане на новия вариант на протокола на индикатора (TDI Standard Protocol ver.3.0), който трябва да влезе в сила от следващата година. Тогава данните, които страните от REITOX ще събират трябва да бъдат базирани на новия протокол. Първото докладване на тези данни ще стане през 2014 г.

През тази година се наблегна особено на паралелните сесии, в които всеки участник на срещата можеше да избере къде да участва. Тези сесии акцентираха върху резултати от национални изследвания свързани с TDI. Основни теми тук бяха тенденциите по отношение на хероина и други вещества, нови тенденции при клиентите търсещите лечение (профил и характеристики), търсене на лечение във връзка с нови вещества, злоупотреба с фармацевтични опиоиди (фентанил, бупренорфин), методология на събиране на данните и др.

Във втория ден на срещата Майкъл Кала от ONDCP представи данни по отношение на злоупотребата с опиоиди в САЩ. Също така бяха разгледани теми като: смъртни случаи в следствие на злоупотреба с фармацевтични опиоиди в Европа; настоящи тенденции на употребата на хероин и инжектирането на хероин в Европа, на базата на данни от TDI; недостигът на хероин и как това се отразява върху употребата и употребяващите; психиатрична коморбидност сред употребяващите незаконни наркотици. Бе представено и крос-националното изследване в Германия, Холандия и Великобритания на увеличеното търсене на лечение във връзка с употреба на канабис.

В края пред всички участници беше докладвано случилото се на паралелните сесии от предишния ден и бяха набелязани следващите стъпки в развитието на индикатора “Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици”.