НФЦ

На 07-09 юни 2017 г. във Велико Търново се проведе XI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Организатори на събитието бяха Секретариат на Национален съвет по наркотичните вещества и Национален център по наркомании, със съдействието на Общински съвет по наркотичните вещества – Велико Търново и Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

По време на конференцията беше представена информация за тенденции в областта на разпространението и употребата на наркотични вещества. Заедно с това беше очертана работата на Рехабилитационен център „Ка спорт“, София, както и дейността на общинските съвети по наркотичните вещества и превантивно-информационните центрове в градовете Враца, Шумен, Търговище, Добрич, Ловеч и други.

Акцент в програмата беше поставен на необходимостта от въвеждане на критерии и показатели за оценяване на годишните доклади на превантивно-информационните центрове към общинските съвети по наркотичните вещества, както и на изработване на обща програма за действие на превантивно-информационните центрове в национален мащаб.

Актуални данни и тенденции в областта на наркотиците и наркоманиите.