На 5 октомври, от 10:30 часа, център за събития „Проджект Лаб“ събра приятели и съмишленици на каузата за борбата с наркотиците. Поводите бяха два: 15-ят рожден ден на програма за психосоциална рехабилитация на зависими „Солидарност“ и 10-ят рожден ден на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ).

Събитието тържествено откри Брат Рене Стокман, Президент на „Фракарита Интернешанъл“. Той припомни основните ценности на Добрия самарянин за взаимопомощ, разбиране и подкрепа, които стоят в основата на работата със зависими и които са формулата на успеха на организацията през всичките тези години.

Колеги от Фондация „Тримбос Институт“ – Холандия бяха подготвили видеопоздравление, което гостите имаха удоволствието да видят.

Присъстваха настоящи и бивши служители на „Солидарност“ и НИЛНАХ, доброволци, медии, представител на Национален фокусен център за наркотици и наркомании и много други.

Елена Николова, изпълнителен директор на „Фракарита България“ от 2005 г. насам, изнесе презентация на тема „За нуждите на устойчивото финансиране на програмите за психосоциална рехабилитация“.

Терапевтичният директор на „Солидарност“ Светослав Кирилов разказа как протича един ден в терапевтичната програма, какъв е профилът на клиентите й, какви са трудностите с които се сблъскват той и неговите колеги, но и множеството причини за  гордост и удовлетворение от работата, която вършат.

На събитието присъстваха двама от бившите директори на Национален център за наркотици и наркомании – д-р Цвета Райчева и д-р Петър Василев, които говориха за за предизвикателствата свързани с новите психоактивни вещества, промените в демографският профил на употербяващите и важността на адекватни политики с сферата на наркоманиите.