На 08 и 09 юни 2022 г. в град Шумен се проведе 16-та Национална конференция по проблемите на провенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Тя беше организирана от Секретариата на Национален съвет по наркотичните вещества и Национален център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Общински съвет по наркотичните вещества – Шумен.

На срещата присъстваха повече от 100 специалисти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества от цялата страна.

Сред основните теми бяха:

 • Представяне на обобщен доклад на Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове по изпълнение на дейностите от Националната стратегия за борба с наркотиците.
 • Перспективи в областта на намаляване на търсенето на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране.
 • Анализ на планираното, реализираното и междинни резултати от въвеждането на електронни инструменти за скрининг и превенция употребата на психоактивни вещества.
 • Анализ на дейността на ПИЦ за 2021 година. Проблеми и възможности пред Националните програми за универсална превенция.
 • Оценка на ефективността на националните програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. (презентация)
 • Добри практики в индикативната превенция. (презентация)
 • Сертифициране на експертите от ПИЦ, обучени и работещи по Националните програми. Необходима теоретична и практическа подготовка за право на консултиране в сферата на индикативната превенция. Намиране на решение на проблема с липсата на супервизия, особено в индикативната работа.
 • Достъпност и разпространение на употребата на диазотен оксид (райски газ). Превенция и регулаторни мерки. (презентация)

В отделен модул беше осъществено въвеждащо обучение на новоназначени експерти със следните теми:

 • Ефективни превантивни подходи при работа с деца и младежи под 18 години, които употребяват наркотични  вещества.
 • Зависимости. Основни понятия.
 • Стигмата на психичната болест.

Основните решения от срещата са свързани с:

 • Необходимост от изменение на ръководствата по националните програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда.
 • Необходимост от провеждане на системни срещи по изпълнение на националните  програми на всеки 6 месеца.
 • Създаване на работна група за изготвяне на методика и ръководство за оценка на ефективността на дейностите по националните програми.
 • Сертифициране на обучителите по националните програми след провеждане на специализирано обучение от НЦОЗА.
 • Необходимост от създаване на достъпни услуги и възможности за лечение и психосоциална рехабилитация на деца и младежи под 18 години.